nyfriskjobb

nyfriskjobb
I substantiv
1. rask-igen-job

Nystartsjobb är tilltag som försöker slussa långtidssjuka in i arbetslivet

Rask-igen-job er tiltag, der prøver at få sluset langtidssyge ind i arbejdslivet

II substantiv
1. 'rask-igen'-job

Ett nyfriskjobb är för dig som har varit sjuk men som får en möjlighet att återvända till arbetsmarknaden

Et raskmeldingsjob er en mulighed for dig, der har været syg, men som nu kan vende tilbage til arbejdsmarkedet


Svensk-dansk ordbog. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”